พิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
13 ก.พ. 2563    |    2173

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอริยะ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ขยายพื้นที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน และจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ ให้กับโรงพยาบาลบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวาระครบรอบ 43 ปี โรงพยาบาลบางพลี เป็นจำนวนเงิน 555,555 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอริยะ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานใหญ่ อ.บางพลี

ข่าวสารอื่นๆ