อริยะ-SAKAI-สำนักทางหลวงชนบท จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดการอบรมและเปิดตัวเครื่องจักรกลัดผิวถนน รุ่นใหม่ และทดสอบสมรรถนะ SAKAI รุ่น PM550 จ. ฉะเชิงเทรา
14 มิ.ย. 2561    |    439

อริยะ-SAKAI-สำนักทางหลวงชนบท จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกันจัดงานเปิดตัวเครื่องจักรกลัดผิวถนน รุ่นใหม่ และทดสอบสมรรถนะ SAKAI PM550 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยงานนี้เป็นการทดสอบการใช้งานกับหน้างานจริง เพื่อแสดงการทำงานของเครื่องจักรของทาง SAKAI ในรุ่น PM550 ลูกค้าให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารอื่นๆ