พิธีจับฉลากรางวัลผู้โชคดี 50 ท่าน กับกิจกรรม ลุ้นโชค ต่อที่ 2 รับแพ็คเกจท่องเที่ยว เกาะ Okinawa ประเทศญี่ปุ่น

พิธีจับฉลากรางวัลผู้โชคดี 50 ท่าน ลุ้นโชค ต่อที่ 2 รับแพ็คเกจท่องเที่ยว เกาะ Okinawa ประเทศญี่ปุ่นกับ อริยะอีควิปเม้นท์ จากกิจกรรมจองซื้ออะไหล่ ลุ้นโชค 2 ต่อกับอริยะอีควิปเม้นท์ ในวันที่ 27 ม.ค. 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด โดยเชิญ ตัวแทนสื่อมวลชน 2 ท่าน เป็นผู้จับฉลาก เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในการจับฉลาก

ข่าวสารอื่นๆ